Oncologisch voetzorgverlener

Een oncologisch voetzorgverlener (OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Als oncologisch voetzorgverlener ben ik opgeleid om voeten van oncologische patiënten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen- mits de situatie dat toelaat. De bevindingen worden terug gekoppeld aan het oncologisch behandelteam. Ook kan ik preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Het doel is om de voeten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. De voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam van de patiënt. Vraag bij uw verzekering of u de behandeling vergoedt .  Voor meer informatie kunt u kijken op www.oncofoot.com

U kunt mij ook vinden in de IKNL verwijsgids kanker.